Приказките са измислени за децата ? Не - приказките са разкази за истинските хора - особено по Коледа! / e-therapy.bg в списание "Прическа и стил"

из„Малката кибритопродавачка” “То запали нова клечица. Видя се седнало под великолепна коледна елха. Тя беше още по-голяма и по-бляскава от елхата, която бе видяло през стъклената врата на богатия търговец миналата Коледа. По зелените клонки горяха хиляди свещички и отгоре я гледаха пъстри картинки, като онези, дето украсяват витрините ... прочети цялата статия

Проект: „Онлайн психологически консултации и терапия за уязвими социални групи”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

„Инвестира във вашето бъдеще”

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051PO001-5.2.06-0029-С-0001

Защо терапия чрез интернет ?

Предварителната подготовка за стандартна терапия в кабинет отнема повече време от самата терапевтична сесия. Контактът “лице в лице” става все по-труден в съвременния начин на живот /хората имат все повече комуникативни задръжки – отчуждение, увеличено лично пространство.../ Е-терапията =анонимен, доверителен, но съвсем реален терапевтичен процес. Той се извършва ТУК И СЕГА